GALAX CIRKOL su R&O cirkulaciona ulja visokog kvaliteta, mineralne osnove.
Sadrže efikasne inhibitore oksidacije i rđe. Proizvode se u gradacijama: ISO VG 2, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 i 460. GALAX CIRKOL ulja se koriste u cirkulacionim sistemima pod pritiskom, koji su opremljeni rezervoarima za prečišćavanje (taloženje, filtriranje ili centrifugiranje). Koriste se za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležaja, vretena, lako optere
enih zupčastih prenosnika itd. Za određenu primenu zahteva se određena gradacija viskoznosti.

GALAX CIRKOL 2 je lako ulje, izuzetno visokog kvaliteta, koje se koristi za podmazivanje brzorotirajućih vretena na svim tipovima alatnih mašina, brusnih vretena kod brusilica i sl. Zadovoljava zahteve kvaliteta Livnice Kikinda – LŽTK 505.

GALAX CIRKOL ulja srednjih gradacija viskoznosti se preporučuju za podmazivanje pneumatskog alata uljnom maglom i hidrauli
nih sistema koji zahtevaju ulja niske viskoznosti, bez dodataka protiv habanja.

GALAX CIRKOL ulja viših gradacija viskoznosti služe za podmazivanje zupčastih prenosnika i reduktora koji nisu udarno ili teško opterećeni.

Prednosti

  • Visoka oksidaciona stabilnost
  • Efikasna zaštita sistema od korozije i rđe
  • Brzo izdvajanje vazduha i odsustvo penušanja
  • Brzo izdvajanje vode, u slučaju prodora u sistem

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-2 (FC); SRPS ISO/TR 10481 (FC); SRPS ISO 6743-4 (HL); SRPS ISO 11158 (HL); DIN 51524-1 (HL); AFNOR NF E 48-603 (HL); DIN 51517-2 (CL); SRPS ISO 6743-6 (CKB); SRPS ISO 12925-1 (CKB)

Pakovanja: 10L, 200L.

Tipične karakteristike

GALAX CIRKOL
ISO VG 2 10 15 22
Viskoznost (40oC), mm2/s 2.5 10 15 22
Indeks viskoznosti 90 95 95
Tačka paljenja, oC 85 140 140 165
Tačka stinjavanja, oC, max. -18 -30 -21 -21
Zaštita od rđe, test A prolazi prolazi prolazi prolazi
Deemulzivnost do 3mL emulzije, minuti, max 30 30 30 30
GALAX CIRKOL
ISO VG 32 46 68 100
Viskoznost (40oC), mm2/s 32 46 68 100
Indeks viskoznosti 95 95 95 95
Tačka paljenja, oC 180 185 195 205
Tačka stinjavanja, oC, max. -18 -15 -15 -12
Zaštita od rđe, test A prolazi prolazi prolazi prolazi
Deemulzivnost do 3mL emulzije, minuti, max 30 30 30 30
GALAX CIRKOL
ISO VG 150 220 320 460
Viskoznost (40oC), mm2/s 150 220 320 460
Indeks viskoznosti 90 90 90 90
Tačka paljenja, oC 210 220 230 240
Tačka stinjavanja, oC, max. -9 -9 -9 -9
Zaštita od rđe, test A prolazi prolazi prolazi prolazi
Deemulzivnost do 3mL emulzije, minuti, max 30 30 30 30