Služba logistike se sastoji od 15 (petnaest) zaposlenih i 4 (četri) organizacione celine i to:

1. Skladište sirovina

Skladište sirovina ima pokrivenog i zatvorenog skladišnog prostora za 360 paleta u regalima (140-250 tona),kao i 39 rezervoara za sirovinu ukupne kubikaže od cca 10000 m3.

U sklopu ovog skladišta je i elektronska kolska vaga sa kapacitetom od 400 kg do 50000 kg. Uslužno vaganje se obavlja 24 h, 12 meseci. Svake godine se baždari. Plaćanje je virmanski, jednom mesečno, a na osnovu cenovnika i ugovora.

2. Skladište ambalaže

Skladište ambalaže ima pokrivenog i zatvorenog skladišnog prostora od 1000m2 u dva nivoa i smešteno je odmah uz pogon ambalaže i nove punionice.

3. Skladište gotovih proizvoda

Skladište gotove robe možemo podeliti na stari i novi deo.U starom delu postoji prostor za oko 500 paletnih mesta.U novom delu skladišta (rekonstruisanom 2008.godine) ima mesta za 2100 paleta.Ukupni kapacitet skladišta je cca 1250 tona.

4. Manipulacije

Vaše Ime*

Email*

Naslov

Poruka