Laboratorija Rafinerije nafte Beograd je akreditovana prema zahtevima standarda SRPS ISO IEC 17025:2017 od strane ATS-a (Akreditacionog tela Srbije), 29.9.2004. rešenjem br. 01-102, čime je potvrđena njena kompetentnost i osposobljenost za obavljanja 61 različite akreditovane standardne metode fizičko-hemijskih, hemijskih i mehaničkih ispitivanja iz oblasti analize maziva, industijskih ulja i srodnih proizvoda, antifriza, kočnih tečnosti, kao i provera i monitoring ulja iz eksploatacije i analize rabljenih ulja.

Kvalitet ulja i maziva je ključni faktor za rad mašina. Ukoliko ne zadovoljavaju karakteristike propisane standardima, gotovo sigurno će izazvati kvar mašina, samim tim ugroziti bezbednost lica koja njima upravljaju.

Analizom kvaliteta ulja i maziva, ispitivanjem sadržaja određenih elemenata u ulju, proverom viskoziteta, dobićete konkretne informacije koje će vam pomoći da sprečite kvar ili otkrijete njegov uzrok.

Isto tako, utvrđivanjem veka eksploatacije ulja, doći ćete do informacije o vremenskom periodu nakon kojeg  treba ulje zameniti, a koje može biti znatno duže od perioda zamene koji je preporučen na ambalaži.

Kombinacijom pravih metoda ispitivanja, ne samo da imate pouzdanu informaciju o stanju vaših ulja i maziva (motornih ulja, industrijskih ulja, antifriza, kočnih tečnosti itd.), već ste time uštedeli novac, sačuvali mašine i bezbednost njihovih operatera i zaštitili životnu sredinu od mogućeg zagađenja.

Za više informacija i konsultaciju pozovite nas na: centrala fix. +381 11 2711 433, lokal 160, mobilni telefon: 0698884790
ili nam pišite e-mail na karmila.boskovic@rnb.rs

Obim akreditacije
R.b Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se meri /(tehnika ispitivanja) Opseg merenja
(gde je primenjivo)
Referentni dokument
1. Određivanje kinematičke viskoznosti Cannon-Fenskeovim viskozimetrom 0.2 to 300 000 mm2/s
na svim temperaturama
SRPS/ ISO 3104:2020 ASTM D 445:2015a
2. Izračunavanje indeksa viskoznosti iz kinematičke viskoznosti na 40˚C i 100˚C / SRPS ISO 2909:2007 ASTM D 2270:2016
3. Određivanje viskoznosti na niskim temperaturama merena Brookfieldovim viskozimetrom 500 to 1 000 000 mPa·s
U opsegu/ temperatura
+5° do –40°C
/ ASTM D 2983:2015
4. Određivanje gustine sirove nafte i naftnih proizvoda areometrom 700 – 1300 kg/m3 SRPS EN ISO 3675:2007 ASTM D 1298:2019b, (reap .05)
5. Standardna/ metoda za određivanje tačke tečenja 0 do -69 ˚C SRPS/ ISO 3016:2019 ASTM D 97:2016
6. Određivanje viskoznosti na visokim temperaturama i pri intenzivnom smicanju pomoću višekapilarnog viskozimetra Viskoznost 2-5 mPas na 150 ˚C / ASTM D 5481:2004
7. Ispitivanje penušanja kod mazivih ulja / / ASTM D 892-2013e1
8. Destilacija naftnih proizvoda / / ASTM D 86:2010
9. Određivanje boje u naftnim proizvodima 0 do 8 ASTM boja / ASTM D 1500:2012
10. Određivanje vode u naftnim i bitumenskim proizvodima destilacijom 0 to 25 % / ASTM D 95:2005e1
11. Određivanje tačke paljenja u zatvorenom sudu po Penski Martensu 40 do 360 °C SRPS EN/ ISO 2719: 2017 ASTM D 93:2016a
12. Određivanje tačke paljenja i gorenja u otvorenom sudu po Klivlendu 79 ˚C do 400 °C / ASTM D 92:2012
13. Određivanje tačke paljenja u zatvorenom sudu po Abel-Penskom 0-65 °C SRPS B.H8.047:2012 /
14. Određivanja prividne viskoznosti motornih ulja na temperaturi između – 5 i – 35 ˚C korišćenjem Cold Cracking simulatora 500 do 25 000 mPa·s. / ASTM D 5293:2020
15. Određivanje stabilnosti na smicanje ulja za podmazivanje sa polimernim aditivima sa uređajem sa evropskim dizel injektorom na 30 i 90 ciklusa / / ASTM D 7109:2004
(CEC L-14-78)
16. Određivanje smične stabilnosti/ hidrauličnih ulja sa polimernim materijalima sa dizel injektorima / ISO 20844 :2016 /
17. Određivanje gubitaka/ isparavanjem/ ulja za podmazivanje- Noak test Test A :sa/ Woodovim metalom DIN 51581:2011-09 ASTM D 5800:2015a
18. Određivanje emulzionih karakteristika u/ naftnim uljima i sintetičkim proizvodima / SRPS ISO 6614:2003 ASTM D 1401:2019
19. Metoda kodiranja nivoa kontaminacije (zagađenja) čvrstih čestica 6/ 14 μ SRPS ISO 4406:2005 /
20. Određivanje stabilnosti na smicanje ulja za podmazivanje sa polimernim aditivima sa uređajem sa evropskim dizel injektorom na 30 ciklusa / / ASTM D 6278:2012e1
21. Izračunavanje indeksa smicanja / / ASTM D 6022:2006
22. Određivanje nerastvornih materija u n-pentanu membranskom filtracijom / / ASTM D 4055:2004
23. Određivanje koksa po Konradsonu / / ASTM D 189:2006e2
24. Određivanje baznog broja u naftnim proizvodima potenciometrijskom titracijom sa perhlornom kiselinom ≤/ 300 mg KOH/g. SRPS ISO/ 3771:2014 ASTM D 2896:2015
25. Određivanje kiselinskog broja u naftnim proizvodima potenciometrijskom titracijom do 150/ mg KOH/g SRPS ISO 6619:1994 ASTM D 664:2011a
26. Određivanje kiselinskog i baznog broja kolorimetrijskom titracijom do 250/ mg KOH/g SRPS ISO 6618:2004 ASTM D 974:2014e2
27. Određivanje saponifikacionog broja u naftnim proizvodima do 400/ mg KOH/g DIN 51559 T-1:
1978
ASTM D 94:2007
28. Kulometrijsko određivanje vode po Karlu Fisheru u naftnim proizvodima, uljima i aditivima 10- 25.000 mg/kg / ASTM D 6304:2020
29. Određivanje anilinske i mešovite anilinske tačke u naftnim proizvodima i ugljovodoničnim rastvaračima-Test A / / ASTM D 611:2007
30. Određivanje sulfatnog pepela u uljima za podmazivanje i aditivima 0.005 – 0.02 mass % SRPS ISO 3987:2014 ASTM D 874:2013a
31. Određivanje pepela u naftnim proizvodima 0.001–0.180 mass %, / ASTM D 482:2013
32. Određivanje elemenata u uljima i aditivima (Ba, Ca, P, Zn i S )- WDXRF Ba 0,04 do 1 mas.%,
Ca 0,01 do 0,8mas%
P 0,01 do 0,5 mas.%
Zn 0.01- 0,5 mas %
S 0,1 do/ 1,5 mas%
/ ASTM D 4927:2015
33. Određivanje elemenata u korišćenim uljima i aditivima//////////
Ca, Cl, Cu, Mg, P, S, Zn/ -WDXRF
Ca 0,01 do 0,2 mas.%
Cl 0,001 do 0,2 ma.%
Cu 0,001 do 0,05mas.%
Mg 0,003 do 0,2 mas%
P// 0,001 do 0,25mas%
S// 0,03 do 1 mas.%
Zn 0,001 do 0,25 mas.%
/ ASTM D 6443:2014
34. Određivanje sumpora u naftnim proizvodima korišćenjem WDXRF 0,002 - 5 mas.% / ASTM D 2622:2008
35. Određivanje oksidacione stabilnosti turbinskih ulja za parne turbine rotacionom bombom 30-1000 min / ASTM D 2272:2014a
36. Određivanje karakteristika zaštite od rđe inhibiranih mineralnih ulja u prisustvu vode / SRPS ISO 7120:1994 ASTM D 665:2019
37. Dejstvo korozije na bakar- Ispitivanje bakarnom trakom Klasa 1 do 4 SRPS EN ISO 2160:2011 ASTM D 130:2012
38. Određivanje EP osobina mazivih ulja- Test sa četiri kugle Max. 500/ kgf
490dN
/ ASTM D 2783 :2019
39. Određivanja zaštite od habanja mazivih ulja/ uređajem/ sa četiri kugle / / ASTM D 4172:1994
(reap. 2004)
R.b Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se meri /(tehnika ispitivanja) Opseg merenja
(gde je primenjivo)
Referentni dokument
40. Određivanje tačke mržnjenja kod vodenih/ sredstava za hlađenje motora 0 do -60 oC SRPS H.Z8.053:2018 ASTM D 1177:2016, (1998)e1
41. Određivanje sklonosti ka penušanju/ kod vodenih/ sredstava za hlađenje motora / SRPS H.Z8.057:2015 ASTM D 1881:1997
(reap. 2009)
42. Određivanje tačke ključanja sa ravnotežnim refluksom kod vodenih sredstava za hlađenje motora 100 do 200 oC SRPS H.Z8.058:2015 ASTM/ D1120:2016
43. Određivanje gustine sredstava za hlađenje 1,000 – 1, 1300 g / cm3 / ASTM D 1122:2016
44. Određivanje rezervne alkalnosti kod vodenih/ sredstava za hlađenje motora / SRPS H.Z8.059:2018 ASTM D 1121:2011
45. Određivanje pH rastvora kod vodenih/ sredstava za hlađenje motora 0 -14 pH jedinica SRPS H.Z8.052:2018 ASTM D 1287:1991 (2002)
46. Određivanje pepela kod vodenih/ sredstava za hlađenje motora / SRPS H.Z8.055:2015 ASTM D 1119:2005
(reap. 2009)
47. Određivanje korozije u staklu kod vodenih/ sredstava za hlađenje motora / SRPS H.Z8.056:2018 ASTM D 1384:2005
48. Određivanje vode po Karl Fisheru u antifrizu 0,1 -100% / ASTM D 1123:1999/
(reap. 2009)
R.b Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se meri /(tehnika ispitivanja) Opseg merenja
(gde je primenjivo)
Referentni dokument
49. Određivanje tačke ključanja sa ravnotežnim refluksom kod kočnih tečnosti / SRPS ISO 4925:2020 t.6.2 /
50. Određivanje vlažne tačke ključanja sa ravnotežnim refluksom kod kočnoh tečnosti / SRPS ISO 4925:2020 t.6.2.6 /
51. Određivanje tečljivosti na niskim temperaturama kočnih tečnosti / SRPS ISO 4925:2020 t.6.6 /
52. Određivanje stabilnosti na povišenoj temperaturi kočnih tečnosti / SRPS ISO 4925:2020 t.6.4.1 /
53. Određivanje pH vrednosti kočnih tečnosti 0 -14 pH jedinica SRPS ISO 4925:2020 t.6.3 /
54. Određivanje korozije u prisustvu kočne tečnosti / SRPS ISO 4925:2020 t.6.5 /
R.b Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se meri /(tehnika ispitivanja) Opseg merenja
(gde je primenjivo)
Referentni dokument
55. Kapanje mazivih masti < 220 oC SRPS ISO 2176:2011 ASTM D 566:2002
(reap. 2009)
56. Određivanja korozivnosti bakra mazivih masti Klasa 1 do 4 / ASTM D 4048:2002
(reap. /2008)
57. Određivanje penetracije masti pomoću konusa 85 do/ 475 jed SRPS ISO 2137:2014 ASTM D 217:2021
58. Određivanje stabilnosti masti pri/ valjanju NLGI 1-2 / ASTM D 1831:2000 (reap. 2006)
59. Određivanja zaštite od habanja mazivih masti uređajem/ sa četiri kugle / / ASTM D 2266:2001
(reap. 2008)
60. Određivanje/ EP osobina mazivih masti –Test sa četiri kugle
Tačka svarivanja
Max. 500 kgf
( 490 dN)
/ ASTMD2596:2020
R.b Vrsta ispitivanja i/ili karakteristika koja se meri /(tehnika ispitivanja) Opseg merenja
(gde je primenjivo)
Referentni dokument
61. Ručno uzimanje uzoraka tećnih naftnih proizvoda / SRPS/ EN ISO 3170: 2008 /