RAFINERIJA NAFTE A.D. BEOGRAD
Panćevački put br. 83
11 210 Beograd, Srbija

Telefon centrala:
+381 11 2711433
+381 11 2711523

Telefax:
+381 11 2711257

Vaše Ime*

Email*

Naslov

Kome Želite da se obratite

Poruka

Generalni direktor
Biljana Đorđević, dipl. prav.
tel: +381 11 271 14 28

Direktor komercijalnog sektora
Zorica Dimković, dipl. ekon.
tel: +381 69 888 48 48

Direktor finansijskog sektora
BIljana Tomović, mast.ekon
tel: +381 11 271 22 05

Direktor sektora za ljudske resurse i administraciju
Biljana Đorđević, dipl. prav.
tel: +381 11 271 14 28

Direktor laboratorije
Karmila Bošković, dipl. hem.
tel: +381 69 888 47 90
tel: +381 11 271 13 11

Proizvodnja
Petar Jovanović
tel: +381 69 888 48 19

Razvoj i kontrola
Grgić Stanislav, dipl. inž.tehn
tel: +381 69 888 4805

Održavanje
Rakas Zoran
tel: +381 69 888 47 98

Proizvodnja i ekologija
Milica Mitrović, dipl. inž.tehn
tel.: +381 69 888 48 46

Nabavka
tel: +381 11 2711 472
fax:+381 11 2711 210

Marketing
tel: +381 11 2711 789
tel: +381 69 888 48 47

Prodaja
tel: +381 11 2711 875
fax:+381 11 2710 718

Nenad Đurđević
tel: +381 69 888 47 95

Stručna podrška i primena
Stevan Gasenberger
M: +381 69 888 47 54

 

Galax shop
Pančevački put 83, Beograd
+381 11 2711 366
Radnim danima: od 8h do 16h