O Laboratoriji RNB

Laboratorija kao posebna organizaciona jedinica Rafinerije nafte Beograd je osnovana pre više od 60 godina.

Danas je to moderna akreditovana laboratorija u sastavu akcionarskog društva Rafinerije nafte ad Beograd sa 8 zaposlenih izvršilaca koji rade oko 150 razlicitih hemijskih, fizičko-hemijskih i mehaničkih ispitivanja. Snaga laboratorije je u modernoj opremi, kvalitetu i stručnoj osposobljenosti zaposlenih koji nude brza i pre svega pouzdana ispitivanja.

Razvoj sistema kvaliteta inicirao je savremeno funkcionisanje laboratorije i rad u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 17025:2017.

Laboratorija Rafinerije nafte Beograd je akreditovana prema zahtevima standarda SRPS ISO 17025:2017 od strane ATS-a (Akreditacionog tela Srbije), 29.9.2004. rešenjem br. 01-102, čime je potvrđena njena kompetentnost i osposobljenost za obavljanja 61 različitih akreditovanih standardnih metoda ispitivanja iz oblasti analize maziva, industijskih ulja i srodnih proizvoda, antifriza, kočnih tečnosti, monitoring ulja iz eksploatacije i analizu rabljenih ulja.

Politika kvaliteta Laboratorije

“Cilj Laboratorije je da kvalitetom svojih usluga u najpovoljnijim rokovima obezbedi pouzdane rezultate ispitivanja i tako ostvari vodeće mesto i konkurentnost na tržištu”.

Organizacija

Kao jedan od segmenata poslovnog sistema u organizacionoj šemi RNB Laboratorija je kao celina nezavisna i direktno je vezana za Generalnog direktora Rafinerije nafte ad Beograd.
Laboratorija RNB je jedna od najvažnijih karika u proizvodnom lancu RNB, od prijema sirovina preko različitih međufaznih kontrola do detaljne kontrole gotovih proizvoda. Sastoji se iz:

 • Laboratorije za hemijska ispitivanja
 • Laboratorije za fizičko-hemijska i mehanička ispitivanja
 • Odeljenja logistike

Zaposleni

Zaposleni u Laboratoriji su inženjeri i tehničari sa velikim iskustvom i znanjem. Konstantno se radi na uvođenju novih metoda ispitivanja i prilagođavanju trendovima u svetu.

Kao potvrda preciznosti i stručnosti zaposlenih je i učestvovanje u međunarodnim među laboratorijskim ispitivanjima (ASTM-Amerika, SGS-Holandija…).

Poverljivost

Zaštita poverljivosti rezultata ispitivanja je jedan od osnovnih zadataka svakog zaposlenog. Rezultati ispitivanja su poslovna tajna, pa se na takav način sa njima i postupa. Pojedini rezultati ispitivanja mogu biti objavljeni na zahtev i uz saglasnost naručioca ispitivanja.

Delatnost Laboratorije

Osnovna delatnost Laboratorije je ispitivanje uzoraka koristeći oko 150 različitih nacionalnih i međunarodnih standarda (SRPS, ISO, IEC, EN, DIN, ASTM, IP, CEC…), tako da zadovoljavamo sve zahteve korisnika naših usluga.

Laboratorija pruža usluge:

 • Kontrole kvaliteta finalnih proizvoda koji se otpremaju iz RNB
 • Kontrole i analiza ulaznih sirovina
 • Kontrole kvaliteta poluproizvoda i finalnih proizvoda tokom čitavog procesa proizvodnje
 • Analiza demi vode
 • Analize voda (vodovodske, demivode, kotlovske, jezerske i otpadne vode)
 • Kontrole proizvoda i njihov monitoring u eksploataciji
 • Ručno uzimanje tečnih naftnih proizvoda SRPS EN ISO 3170:2008 .

Laboratorijska ispitivanja za potrebe korisnika a u skladu sa zahtevima tržišta, specifikacijama proizvoda (ACEA, API, SAE, ISO, ASTM) i Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za maziva, industrijska ulja i srodne proizvode (Službeni list SCG, br. 62/2004).

Konkurencija

 • Timski rad, poštovanje ugovorenih ispitivanja, učinili su da Laboratorija RNB postane lider kako za ispitivanje kvaliteta maziva i srodnih proizvoda, tako i za njihov monitoring tokom primene i kontrole otpadnih ulja. Učestvovanjem na tenderima za ispitivanje uzoraka iz oblasti nafnih proizvoda i drugih srodnih proizvoda ustanovljeno je da smo najopremljenija laboratorija u regionu.

Tržište

Laboratorija RNB obavlja ispitivanja za RNB i eksterne korisnike kao što su:

 • transportne organizacije: “Stup Vršac”, “Putevi Užice”, “Arriva”, “Kombinovani prevoz”, “Despotija” i
  mnoge druge
 • industrijske sisteme: “GASTRANS” , “EPS AD”, “EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o.“ ,
  “Lubricants Balkans”, “Beo Čista Energija Vinča” , “Elixir Zorka”
 • kontrolne kuće: “Jugoinspekt”, “SGS”, MAKKONTROL – Makedonija i dr.
  laboratorije: “Mašinski fakultet” , “Institut Nikola Tesla” , “Institut MOL” , “Hemofluid”
  distributeri maziva: “Plattner” , “Triton oil” , “ESOL” , “Taurus Lube” , “Trigema”