O Laboratoriji RNB

Laboratorija kao posebna organizaciona jedinica Antikora, Naftagasa i Rafinerije nafte Beograd je osnovana pre više od 50 godina.

Danas je to moderna akreditovana laboratorija u sastavu akcionarskog društva Rafinerije nafte ad Beograd sa 9 stalno zaposlenih izvršilaca koji rade oko 200 razlicitih hemijskih, fizičko-hemijskih i mehaničkih ispitivanja. Snaga laboratorije je u modernoj opremi, kvalitetu i stručnoj osposobljenosti zaposlenih koji nude brza i pre svega pouzdana ispitivanja.

Razvoj sistema kvaliteta inicirao je savremeno funkcionisanje laboratorije i rad u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2001 i SRPS ISO 17025:2017.

Laboratorija Rafinerije nafte Beograd je akreditovana prema zahtevima standarda SRPS ISO 17025:2017 od strane ATS-a (Akreditacionog tela Srbije), 29.9.2004. rešenjem br. 01-102, čime je potvrđena njena kompetentnost i osposobljenost za obavljanja 63 različitih akreditovanih standardnih metoda ispitivanja iz oblasti analize maziva, industijskih ulja i srodnih proizvoda, antifriza, kočnih tečnosti, monitoring ulja iz eksploatacije i analizu rabljenih ulja.

Politika kvaliteta Laboratorije

“Cilj Laboratorije je da kvalitetom svojih usluga u najpovoljnijim rokovima obezbedi pouzdane rezultate ispitivanja i tako ostvari vodeće mesto i konkurentnost na tržištu”.

Organizacija

Kao jedan od segmenata poslovnog sistema u organizacionoj šemi RNB Laboratorija je kao celina nezavisna i direktno je vezana za Generalnog direktora Rafinerije nafte ad Beograd.
Laboratorija RNB je jedna od najvažnijih karika u proizvodnom lancu RNB, od prijema sirovina preko različitih međufaznih kontrola do detaljne kontrole gotovih proizvoda. Sastoji se iz:

 • Laboratorije za hemijska ispitivanja
 • Laboratorije za fizičko-hemijska i mehanička ispitivanja
 • Odeljenja logistike

Zaposleni

Zaposleni u Laboratoriji su inženjeri i tehničari sa velikim iskustvom i znanjem. Konstantno se radi na uvođenju novih metoda ispitivanja i prilagođavanju trendovima u svetu.

Kao potvrda preciznosti i stručnosti zaposlenih je i učestvovanje u međunarodnim međulalaboratorijskim ispitivanjima (ASTM-Amerika, SGS-Holandija…). Od 186 laboratorija iz celog sveta laboratorija RNB je bila među najboljima.

Poverljivost

Zaštita poverljivosti rezultata ispitivanja je jedan od osnovnih zadataka svakog zaposlenog. Rezultati ispitivanja su poslovna tajna, pa se na takav način sa njima i postupa. Pojedini rezultati ispitivanja mogu biti objavljeni na zahtev i uz saglasnost naručioca ispitivanja.

Delatnost Laboratorije

Osnovna delatnost Laboratorije je ispitivanje uzoraka. U Laboratoriji se uradi preko 20000 ispitivanja koristeći oko 200 različitih nacionalnih i međunarodnih standarda (SRPS, ISO, IEC, EN, DIN, ASTM, IP, CEC…), tako da zadovoljavamo sve zahteve korisnika naših usluga.

Laboratorija pruža usluge:

 • Kontrole kvaliteta finalnih proizvoda koji se otpremaju iz RNB
 • Kontrole i analiza ulaznih sirovina
 • Kontrole kvaliteta poluproizvoda i finalnih proizvoda tokom čitavog procesa proizvodnje
 • Analize voda (vodovodske, demivode, kotlovske, jezerske i otpadne vode)
 • Kontrole proizvoda i njihov monitoring u eksploataciji
 • Ručno uzimanje tečnih naftnih proizvoda SRPS EN ISO 3170:2008 .

Laboratorijska ispitivanja za potrebe korisnika a u skladu sa zahtevima tržišta, specifikacijama proizvoda (ACEA, API, SAE, ISO, ASTM) i Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za maziva, industrijska ulja i srodne proizvode (Službeni list SCG, br. 62/2004).

Konkurencija

Iskustvo dugo više od 50 godina uz najsavremeniju opremu u koju je samo u 2008. godini uloženo oko 350.000 evra učinili su da Laboratorija RNB postane lider kako za ispitivanje kvaliteta maziva i srodnih proizvoda, tako i za njihov monitoring tokom primene i kontrole otpadnih ulja. Učestvovanjem na tenderima za ipitivanje uzoraka iz oblasti nafnih proizvoda i drugih srodnih proizvoda ustanovljeno je da smo najopremljenija laboratorija u regionu.

Tržište

Laboratorija RNB obavlja ispitivanja za RNB i eksterne korisnike kao što su:

 • transportne organizacije: “GSP Beograd”, “Niš Ekspres”, “Autoprevoz Čačak”, “Putevi Užice”, “Lasta”, “Infrastruktura železnice Srbije a.d” i mnoge druge
 • industrijske sisteme: “EPS”, “NIS”, “Srbija Šume”, “US Steel”, “Sevojno” i dr.
 • kontrolne kuće: “Zavod za javno zdravlje”, “Jugoinspekt”, “SGS”, MAKKONTROL – Makedonija i dr.
 • državne ustanove: “Carina”, “Republička inspekcija”…
 • instituti: “IHTM”, “Institut Nikola Tesla”…