RNB u ponudi ima uslužno vaganje (merenje) teretnih vozila na kolskoj vagi.

Moguće je meriti, 24h dnevno tokom cele godine, autocisterne sa dijapazonom merenja od 400 kg do 50.000 kg ili više, sa najmanjim mernim podeokomvage od 20 kg, za koju je izdat Sertifikat o kontroli vage, a koja je redovno kontrolisana od strane naše akreditovane laboratorije.

Cena vaganja iskazana u dinarima (bez PDVa):

do 15t preko 15t
prazno vozilo 225,00 285,00
puno vozilo 545,00 725,00

Za uslugu merenja se možete obratiti Logistici, Milorad Opsenica, na telefon +381 11 2711 433 lokal 112 ili putem emaila:

Vaše Ime*

Email*

Naslov

Poruka