HIDRAULIK POCLAIN FLUID je specijalno, mineralno, hidraulično ulje visokog kvaliteta, koje se koristi u mobilnim hidrauličnim sistemima.

Prednosti

  • Efikasna zaštita od habanja
  • Visoka oksidaciona stabilnost
  • Upotreba u širokom temperaturnom intervalu
  • Odlična zaštita od korozije
  • Efikasno izdvajanje vode, u slučaju prodora vode u sistem

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4 (HV); SRPS ISO 11158 (HV); DIN 51524-3 (HVLP); AFNOR NF E 48-603 (HV); CASE POCLAIN P11032-03J

Pakovanja: 10L, 200L.

Tipične karakteristike

HIDRAULIK POCLAIN FLUID
Izgled Bistra viskozna tečnost
Viskoznost (40oC), mm2/s 49.0
Viskoznost na 100oC, mm2/s min. 8.5
Indeks viskoznosti 150
Tačka paljenja, oC 200
Tačka stinjavanja, oC -36