MORGOIL MRB su mineralna R&O cirkulaciona ulja srednjih i viših viskoznosti, sa poboljšanom deemulzivnošću. Koriste se za podmazivanje Morgan i Demang ležaja, koji su konstrukcioni delovi valjaoni kih stanova toplih i hladnih valjaonica. Koriste se
i za podmazivanje reduktora, centrifugalnih pumpi i drugih uređaja, gde se očekuje prodor vode, ali nema povećanih i udarnih opterećenja.

Prednosti

  • Izuzetno efikasno izdvajanje vode
  • Efikasna zaštita od rđe i korozije
  • Odsustvo penušanja
  • Dobra oksidaciona stabilnost

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4 (HL); SRPS ISO 11158 (HL); DIN 51524-1 (HL); AFNOR NF E 48 603 (HL); SRPS ISO 6743-2 (FD); SRPS ISO/TR 10481 (FD); Morgan Co.

Pakovanja: 200L.

Tipične karakteristike

MORGOIL MRB
ISO VG 220 320 460 680
Viskoznost (40oC), mm2/s 220 320 460 680
Indeks viskoznosti 90 90 90 90
Tačka paljenja, oC 220 230 240 250
Tačka stinjavanja, oC, max. -12 -10 -8 -7
Deemulzivnost Zadovoljava