LUMA NANO EP mast je litijumska višenamenska mast sa dodatkom EP aditiva za poboljšanje podnošenja visokih pritisaka. Koristi se za podmazivanje kliznihi kotrljajuć ih ležaja kao i drugih pokretnih mašinskih sklopova u oblasti radnih temperatura od –30oC do 110oC, koji rade pod visokim pritiscima i opterećenjima.

LUMA NANO 0 EP i LUMA NANO 1 EP su pogodne za centralne sisteme podmazivanja. Posebno su pogodne za primenu na niskim temperaturama.
LUMA NANO 2 EP i LUMA NANO 3 EP su pogodne za podmazivanje svih teško opterećenih delova mašina i uređaja kako u industrijskim pogonima tako i kod transportnih sistema i mehanizacije.

Prednosti

  • Dobre visokotemperaturne karakteristike
  • Odlična mehanička stabilnost
  • Dobra otpornost na dejstvo vode
  • Odlična sposobnost podmazivanja u uslovima visokih pritisaka i udarnih opterećenja

Zadovoljava specifikacije: ISO L-XCCEB; SRPS B.H3.624

Pakovanja: 0.6kg, 4kg, 15kg, 170kg.

Tipične karakteristike

LUMA NANO EP
NGLI gradacija 0 1 2 3
Izgled Crna Mast
Tačka kapljanja,oC 165 175 180 185
Ispirljivost na 37.8oC
Ispirljivost na 79.4oC
15
25
10
20
5
15
3
10
Oksidaciona stabilnost, kPa 34.3
Habanja, mm 0.6
Sila svarivanja, N 4500