LUMA EP mast je litijumska višenamenska mast sa dodatkom EP aditiva za poboljšanje podnošenja visokih pritisaka. Koristi se za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležaja i drugih pokretnih mašinskih sklopova u oblasti radnih temperatura od –30oC do 120oC, koji rade pod visokim pritiscima i opterećenjima.

LUMA 0 EP i LUMA 1 EP su pogodne za centralne sisteme podmazivanja. Posebno su pogodne za primenu na niskim temperaturama.
LUMA 2 EP i LUMA 3 EP su pogodne za podmazivanje svih teško opterećenih delova mašina i uređaja kako u industrijskim pogonima tako i kod transportnih sistema i mehanizacije. Prednosti

  • Dobre visokotemperaturne karakteristike
  • Odlična mehanička stabilnost
  • Dobra otpornost na dejstvo vode
  • Odlična sposobnost podmazivanja u uslovima visokih pritisaka i udarnih opterećenja

Zadovoljava specifikacije: SRPS/ISO 6743/9; ISO L-XCCEB; SRPS B.H3.624

Pakovanja: 0.6kg, 4kg, 15kg, 170kg.

Tipične karakteristike

LUMA EP
NGLI gradacija 0 1 2 3
Izgled Tamno žuta Mast
Tačka kapljanja,oC 165 175 180 185
Ispirljivost na 37.8oC
Ispirljivost na 79.4oC
15
25
10
20
5
15
3
10
Oksidaciona stabilnost, kPa 34.3
Habanja, mm 0.6
Sila svarivanja, N 3000