LUMA 2M/EP je litijumska višenamenska mast sa dodatkom EP, antioksidacionih i antikorozionih aditiva. Koristi se za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležaja kao i drugih pokretnih mašinskih sklopova u oblasti radnih temperatura od –30oC do 120oC. Posebno je pogodna za podmazivanje sklopova kod kojih dolazi do velikog trenja. Primenjuje se za podmazivanje sistema upravljanja (spona) kardanskih i homokinetičkih zglobova motornih vozila.

Prednosti

  • Dobre visokotemperaturne karakteristike
  • Dobra otpornost na dejstvo vode
  • Odlična mehanička stabilnost
  • Odlična sposobnost podmazivanja u uslovima visokih pritisaka i udarnih opterećenja

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743/9; ISO L-XCCEB2; SRPS B.H3.666;
ZASTAVA 955580 (klasa II)

Pakovanja: 15kg, 170kg.

Tipične karakteristike

LUMA 2M/EP
NLGI gradacija 2
Izgled Mrka mast
Tačka kapljanja,oC 180
Oksidaciona stabilnost, kPa 34.3
Habanje, mm, max. 0.65
Sila svarivanja, N 3550