LUMA 2M je litijumska višenamenska mast sa dodatkom koloidnog molibdendisulfida.
Koristi se za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležaja kao i drugih pokretnih mašinskih sklopova u oblasti radnih temperatura od –30oC do 120oC. U kraćim vremenskim intervalima može se koristiti i na temperaturama do 170oC. Posebno je pogodna za podmazivanje sklopova kod kojih dolazi do velikog kliznog trenja.

Prednosti

  • Dobre visokotemperaturne karakteristike
  • Dobra otpornost na dejstvo vode
  • Odlična mehanička stabilnost
  • Odlična sposobnost podmazivanja u uslovima visokih pritisaka i udarnih opterećenja

Zadovoljava specifikacije: SRPS/ ISO 6743/9; ISO L-XCCDA 2; DBL 684.00

Pakovanja: 15kg, 170kg.

Tipične karakteristike

LUMA 2M
NLGI gradacija 2
Izgled Mrka mast
Tačka kapljanja,oC 170
Oksidaciona stabilnost, kPa 20
Habanje, mm, max. 5
Sila svarivanja, N 2200