KORSANTIN LONG LIFE 40 je rashladno sredstvo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem na bazi monoetilenglikola. Sadrži paket inhibitora korozije nove tehnologije na bazi organskih kiselina (OAT), koji mu obezbeđuje sigurnu zaštitu od korozije svih metalnih delova motora uključujući aluminijumske i gvozdene legure. Sinergizam delovanja mono- i di-karboksilnih kiselina u sredstvu za hlađenje obezbeđuje zaštitu od najmanje 650000 km za komercijalna i 250000 km za putnička vozila. Ne sadrži amine, fosfate, nitrite i silikate. Spreman je za upotrebu bez razblaživanja.

Prednosti

  • Efikasnost i dugotrajnost – 5 godina
  • Sigurna zaštita od pregrevanja i mržnjenja
  • Smanjeni troškovi održavanja
  • Zadovoljava najstrožije zahteve proizvođača vozila
  • Izuzetna zaštita od korozije svih delova rashladnog sistema izrađenih od različitih legura
  • Kompatibilnost sa elastomernim materijalima
  • Odlična kompatibilnost sa tvrdom vodom

Zadovoljava specifikacije: SRPS H.Z2.010 Tip 3; SAE J1034; MAN B&W D 36 5600; Pegaso GM US 6277M; Mercedes-Benz 325.3; Ford WSS-M97B44-D; Ford ESE M97B49-A; VW/Volkswagen/Seat/Audi/Škoda TL 774-D (G12); John Deere H24 B1/C1; GM-Opel QL 130100; Leyland Trucks LTS 22 AF 10; Cummins 85T8-2; 90T8-4; Chrysler MS 9176; Mack 014 GS 17004; Renault 41-01-001

Pakovanja: 1L, 4L, 220kg.

Tipične karakteristike

KORSANTIN LONG LIFE 40
Izgled Narandžasto-crvena tečnost
Gustina, (20oC), g/cm3 1.07
Tačka mržnjenja (za smešu K Long Life 100: voda = 1:1), oC -38
Tačka ključanja, oC 107
Rezervna alkalnost, mL HGI/10mL 6
pH vrednost 8 – 9
Korozija metala u staklu Zadovoljava