KORSANTIN 40 je rashladno sredstvo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Izrađen je na bazi monoetilenglikola i odgovarajućih inhibitora korozije. Ne sadrži amine, fosfate i nitrite. Obezbeđuje sigurnu zaštitu rashladnog sistema od mržnjenja, pregrevanja i korozije svih metala i legura koji se nalaze u njegovom sastavu. Spreman je za upotrebu bez razblaživanja. Period zamene je 2 godine.

Prednosti

  • Sigurna zaštita od korozije svih delova rashladnog sistema
  • Zaštita od mržnjenja i pregrevanja
  • Kompatibilnost sa elastomernim materijalima

Zadovoljava specifikacije: SRPS H.Z2.010 Tip 3; BS 6580; ASTM D3306; AFNOR R15-601; SAE J1034

Pakovanja: 1L, 4L, 220kg.

Tipične karakteristike

KORSANTIN 40
Izgled Zeleno-plava tečnost
Gustina, (20oC), g/cm3 1.07
Tačka mržnjenja (za smešu K Long Life 100: voda = 1:1), oC -38
Tačka ključanja, oC 107
pH vrednost 8
Korozija metala u staklu Zadovoljava