KORSANTIN -25 je rashladno sredstvo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Izrađen je na bazi monoetilenglikola (MEG) i odgovarajućih inhibitora korozije. Ne sadrži za čovekovu okolinu potencijalno štetne aditive kao što su amini, fosfati i nitriti.

Obezbeđuje temperaturu mržnjenja od -25oC kao i zaštitu od korozije svih metala i legura (uključujući legure aluminijuma kod aluminijumskih hladnjaka) koji se nalaze u rashladnom sistemu motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Period izmene je 2 godine. Spreman je za upotrebu bez razblaživanja.

Prednosti KORSANTIN-a -25:

– Spreman za upotrebu

–  Zaštita od korozije svih delova rashladnog sistema

–  Zaštita od zamrzavanja

–  Zaštita od pregrevanja

–  Kompatibilnost sa elastomernim materijalima

–  Stabilnost sa tvrdom vodom

 

Karakteristike Metoda ispitivanja Tipična vrednost
Izgled Vizuelno Bistra zeleno-plava tečnost
Gustina (20oC), kg/m3 ASTM D 1122 1060 – 1100
Tačka ključanja, oC, min. ASTM D 1120 / SRPS H.Z8.058 107
Tačka mržnjenja, oC ASTM D 1177 / SRPS H.Z8.053 -25
Penušanje/stabilnost pene, mL/mL, max. ASTM D 1881 / SRPS H.Z8.057 0/0
Rezervna alkalnost, mL HCl/10 mL, min. ASTM D 1121 / SRPS H.Z8.059 5.0
NaNO2, % BS 3151 prilog A i B Ne sadrži