KOMPRESOL V su bespepelna, mineralna ulja za podmazivanje klipnih i rotacionih vazdušnih kompresora, sa temperaturom vazduha na izlazu do 220oC. Proizvode se od duboko rafinisanih mineralnih ulja, malog koksnog ostatka, uz dodatak efikasnih inhibitora oksidacije i rđe.

Prednosti

  • Visoka oksidaciona i termička stabilnost
  • Efikasna zaštita od pojave korozije i rđe

Zadovoljava specifikacije: ISO 6743-3; DIN 51506 (VDL)

Pakovanja: 200L.

Tipične karakteristike

KOMPRESOL V
ISO VG 32 46 68 100 150 220 320
Viskoznost (100oC), mm2/s 32 46 68 100 150 220 320
Indeks viskoznosti 95 95 95 95 95 93 91
Tačka paljenja, oC 190 200 210 210 210 220 240
Tačka stinjavanja, oC, max. -12 -12 -9 -9 -6 -6 -6