KOMPRESOL ROTO V3 32


SRPS ISO 6743-3 (ISO-L-DAH), ISO/DP 6521 (ISO-L-DAH),DIN 51506 (VDL),DIN 51524-1 (HLP),USS 127&136,Eaton Vickers M-2950-S & I-286-S

 

KOMPRESOL ROTO V3 32 je bespepelno ulje namenjeno za podmazivanje vazdušnih rotaciono vijčanih kompresora, formulisano od hidroizomerizovanih baznih ulja i paketa aditiva koji pruža odličnu zaštitu od habanja, pojave korozije i rđe, kao i od stvaranja depozita, zahvaljujući visokoj oksidacionoj stabilnosti maziva. Može se koristiti i u hidrauličnim sistemima gde se zahteva ovaj kvalitet maziva.

 

Tipične karakteristike

 

KOMPRESOL ROTO V3 32
ISO VG 32
Izgled Bistra tečnost
Viskoznost (40oC), mm2/s 32
Indeks viskoznosti 125
Tačka paljenja, oC 238
Tačka stinjavanja, oC -20

PAKOVANJA: 10L, 200L