KOMPAUND ASP su EP mineralna ulja premijum kvaliteta. Koriste se za podmazivanje zatvorenih industrijskih zupčastih prenosnika, koji rade u uslovima ekstremnih pritisaka (>500MPa), uz pojavu udarnih opterećenja, u opsegu stabilizovanih temperatura od -16oC do 120oC. Preporučuje se za podmazivanje industrijskih zupčastih prenosnika svih tipova ozubljenja, uključujuči i pužne prenosnike, kao i za podmazivanje visoko opterećenih ležajeva.

KOMPAUND ASP je proizveden po novoj tehnologiji, sadrži ekstremno malu količinu hlora, čime je isključena pojava emisije merkaptana i sličnih jedinjenja.

Prednosti

  • Pruža dugoročnu zaštitu od habanja
  • Omogućava rad u uslovima velikih, uz pojavu udarnih opterećenja
  • Poseduje visoku oksidacionu i termičku stabilnost, te omogućava rad u području visokih temperatura
  • Efikasno štiti sklop od pojave rđe i korozije
  • Brzo se odvaja od vode
  • Ne peni
  • Kompatibilan je sa standardnim zaptivnim materijalima

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-6 (CKC/CKD); SRPS ISO 12925-1 (CKC/CKD); AISE/USS 224; DIN 51517-3 (CLP); AGMA 9005-E02 (EP); DAVID BROWN S1.53.101; CINCINNATI MACHINE Gear

Pakovanja: 10L, 200L.

Tipične karakteristike

KOMPAUND ASP
ISO VG 68 100 150 220 320 460 680 1000
Viskoznost (40oC), mm2/s 68 100 150 220 320 460 680 680
Indeks viskoznosti 95 95 95 90 90 90 90 90
Tačka paljenja, oC 205 205 235 235 235 235 235 235
Tačka stinjavanja, oC, max. -25 -20 -18 -15 -12 -10 -9 -9
Penušanje, mL/mL Ne peni
Deemulzivnost, slobodna voda, mL, max. Emulzija, mL, max. 80
1.0
Zaštita od rđe, test B Prolazi
Korozija Cu trake, 3h/100 oC 1
FZG, prolazi stepen 12