HIPOL Trans je transmisiono ulje mineralne osnove, namenjeno za podmazivanje hipoidnih zupčastih prenosnika koji rade bez udarnih opterećenja. Široko se primenjuje kod manuelnih menjača putničkih i teretnih vozila.

Prednosti

  • Stabilna viskoznost u širokom opsegu radnih temperatura
  • Efikasna zaštita od habanja i korozije

Zadovoljava specifikacije: API GL-4; MAN 341 N&ML; MB 235.5; ZF TE-ML 01/02/08; FORD IVECO; EATON FULLER

Pakovanja: 1L, 200L.

Tipične karakteristike

HIPOL Trans
SAE gradacija 80W 85W-90 90
Izgled Bistra viskozna tečnost
Gustina, 15oC, g/cm3 875 895 900
Viskoznost (100oC), mm2/s 9.7 17.1 17.0
Viskoznost (-12oC), mPa*s 18340
Viskoznost (-26oC), mPa*s 55750
Tačka paljenja, oC 236 244 242
Tačka stinjavanja, oC -29 -24 -22
Penušanje(sklonost/stabilnost), mL/mL, na 24oC, 94oC, 24oC 20/0
50/0
20/0
Korozija Cu trake (121 = 1oC, 3h) 1a