HIPOL Trans SAE 80 je transmisiono ulje mineralne osnove, namenjeno za podmazivanje hipoidnih zupčastih prenosnika koji rade bez udarnih opterećenja.
Široko se primenjuje za podmazivanje manuelnih menjača putničkih i teretnih vozila i raznih tipova mehanizacije u kojima je proizvođač predvideo upotrebu maziva kvaliteta API GL-4.

Prednosti

  • Stabilna viskoznost u širokom opsegu radnih temperatura
  • Efikasna zaštita od habanja, korozije i stvaranja taloga

Zadovoljava specifikacije: API GL-4; MB 235.5; MAN M341 Z2; ZF TE-ML 02A/02B/08; FORD IVECO; EATON FULLER

Pakovanja: 1L, 10L, 200L.

Tipične karakteristike

HIPOL Trans SAE 80
SAE gradacija 80
Izgled Bistra viskozna tečnost
Viskoznost (100oC), mm2/s 11.0
Index viskoznosti 95
Tačka paljenja, oC 200
Tačka stinjavanja, oC -21
Penušanje(sklonost/stabilnost), mL/mL, na 24oC, 94oC, 24oC 20/0
50/0
20/0