HIDRAULIK HVLPD je vrhunsko multigradno hidraulično ulje visokog indeksa viskoznosti mineralne osnove sa dodatkom aditiva deterdženta.

HIDRAULIK HVLPD ulje nalazi najširu primenu u mobilnoj hidraulici u građevinarstvu i poljoprivredi kada dolazi do velikih temperaturnih promena, prodora vode i sličnih onečišćenja u sistem. Preporučuje se za sve vrste poljoprivrednih i građevinskih mašina koji rade u otežanim uslovima, posebno za Poclain, Jumbo i Atlas vrste bagera. Zahvaljujući dobroj termičkoj stabilnosti i odličnim viskozno-temperaturnim karakteristikama, preporučuje se za upotrebu pri ambijentalnim temperaturama od -40 do +50°C i radnim temperaturama do 100°C.

Proizvodi se u gradaciji viskoznosti ISO VG 32, 46, 68

Prednosti

  • Visok indeks viskoznosti
  • Izuzetna viskozno-temperaturna svojstva
  • Primenljivost pri prodoru vode u sistem
  • Odlična oksidaciona stabilnost
  • Odlična zaštita od korozije, čak i u prisustrvu vode
  • Sprečava formiranje taloga i održava izuzetnu čistoću sistema

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4 (osim izdvajanja vode) HV Zadovoljava, AFNOR NF E 48-603 (osim izdvajanja vode) HV Zadovoljava, SRPS ISO 11158 (osim izdvajanja vode) HV Zadovoljava, DIN 51524-3 (osim izdvajanja vode) HVLP Zadovoljava

Pakovanja: 10L, 200L

Tipične karakteristike

Karakteristike Metoda ispitivanja Tipične vrednosti
VG 32 46 68
Viskoznost (40oC), mm2/s ASTM D 445 32 46 68
IV, min. ASTM D 2270 160 160 160
Tačka paljenja, oC min. ASTM D 92 220 240 240
Tačka stinjavanja, oC max. ASTM D 97 -39 -39 -39
Penušanje, mL/mL ASTM D 892 0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Sadržaj Zn, mas %, tipično ASTM D 4927/D 4628 0,019 0,019 0,019