HIDRAULIK HD su antihabajuća, monogradna hidraulična ulja, mineralne osnove. Namenjeni su za upotrebu u stacionarnim hidrauličnim sistemima, koji rade pod umerenim opterećenjima, u opsegu radnih temperatura do 80oC.

Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 5, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 i VG 460.

HIDRAULIK HD ulja nižih gradacija viskoznosti koriste se kao hidraulični medijum u uređajima velike preciznosti i male snage, za podmazivanje delova alatnih mašina, brusnih vretena, u konvertorima obrtnog momenta, hidrauličnim kvačilima i sl.

HIDRAULIK HD ulja srednjih gradacija koriste se kao hidraulični medijum u hidrauličnim sistemima srednjih snaga, opterećenja, pritisaka i temperatura.

Koristi se za podmazivanje dizalica, presa i sl. Kod uređaja sa zupčastim pumpama koriste se u oblasti temperatura od 40 do 80oC. (Najširu primenu imaju HIDRAULIK HD 32, 46 i 68).

HIDRAULIK HD uja viših gradacija koriste se u hidrauličnim sistemima većih snaga i opterećenja, u sistemima u građevinskoj, papirnoj i tekstilnoj industriji.

Prednosti

  • Visoka oksidaciona i hidrolitička stabilnost
  • Efikasna zaštita od habanja
  • Efikasna zaštita sistema od korozije i rđe
  • Odlična filtrabilnost
  • Brzo izdvajanje vazduha i odsustvo penušanja
  • Brzo i potpuno izdvajanje vode
  • Kompatibilnost sa standardnim zaptivkama

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4 (HM); SRPS ISO 11158 (HM); DIN 51524-2 (HM); AFNOR NF E 48 603 (HM); AFNOR NF E 48-690 i 48-691; DENISON HF-0; US Steel 127 CINCINNATI MACHINE P-68 (VG 32), P-70 (VG 46) i P69 (VG 68); EATON VICKERS I-286-S i M-2950-S

Pakovanja: 10L, 200L za sve gradacije. ISO VG 46 i 68 se pored ovih pakuju i u 1L, 4L.

Tipične karakteristike

HIDRAULIK HD
ISO VG 5 10 15 22
Viskoznost (40oC), mm2/s 5 10 15 22
Indeks viskoznosti 90 95 95 95
Tačka paljenja, oC min. 105 130 140 160
Tačka stinjavanja, oC max. -30 -30 -20 -20
Penušanje, mL/mL 25/0
50/0
25/0
25/0
50/0
25/0
25/0
50/0
25/0
25/0
50/0
25/0
Zaštita od rđe, test A i B prolazi prolazi prolazi prolazi
Deemulzivnost do 3mL emulzije, minuti, max. 30 30 30 30
FZG, prolazi stepen
HIDRAULIK HD
ISO VG 32 46 68 100
Viskoznost (40oC), mm2/s 32 46 68 100
Indeks viskoznosti 95 95 95 95
Tačka paljenja, oC min. 200 200 200 210
Tačka stinjavanja, oC max. -18 -15 -15 -12
Penušanje, mL/mL 25/0
50/0
25/0
25/0
50/0
25/0
25/0
50/0
25/0
25/0
50/0
25/0
Zaštita od rđe, test A i B prolazi prolazi prolazi prolazi
Deemulzivnost do 3mL emulzije, minuti, max. 30 30 30 30
FZG, prolazi stepen 10 10 10 10
HIDRAULIK HD
ISO VG 150 220 320 460
Viskoznost (40oC), mm2/s 150 220 320 460
Indeks viskoznosti 90 90 90 90
Tačka paljenja, oC min. 220 230 240 245
Tačka stinjavanja, oC max. -12 -12 -10 -10
Penušanje, mL/mL 25/0
50/0
25/0
25/0
50/0
25/0
25/0
50/0
25/0
25/0
50/0
25/0
Zaštita od rđe, test A i B prolazi prolazi prolazi prolazi
Deemulzivnost do 3mL emulzije, minuti, max. 30 60 60 60
FZG, prolazi stepen 10