HIDRAULIK DHV su vrhunska multigradna hidraulična ulja visokog indeksa viskoznosti, mineralne osnove. HIDRAULIK DHV ulja nalaze najširu primenu u mobilnoj hidraulici i hidraulič nim sistemima koji rade na otvorenom prostoru i trpe velike temperaturne fluktuacije (u građevinarstvu, brodarstvu, rudarstvu itd.).

Zahvaljujući visokoj termičkoj stabilnosti i odličnim temperaturno-viskozitetnim karakteristikama, preporučuju se za upotrebu pri ambijentalnim temperaturama od -40 do +50oC i radnim temperaturama do 100oC. Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 10, 15, 22, 32, 46, 68 i VG 100.

Prednosti

  • Visok indeks viskoznosti i dobra stabilnost na smicanje
  • Visoka hidrolitička, hemijska i oksidaciona stabilnost
  • Dobra kompatibilnost sa metalnim i zaptivnim elementima hidrauličnih sistema
  • Dobra filtrabilnost
  • Brzo odvajanje od vode
  • Brzo izdvajanje vazduha i odsustvo penušanja

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4 (HV); SRPS ISO 11158 (HV); DIN 51524-3 (HVLP); AFNOR NF E 48 603 (HV); AFNOR NF E 48-690 i 48-691; EATON VICKERS M-2950-S

Pakovanja: 10L, 200L.

Tipične karakteristike

HIDRAULIK DHV
ISO VG 10 15 22 32
Viskoznost (40oC), mm2/s 10 15 22 32
Indeks viskoznosti 140 140 140 140
Stabilnost na smicanje, %, max. 10 10 10 10
Tačka paljenja, oC min. 125 150 180 200
Tačka stinjavanja, oC max. -42 -42 -42 -35
Penušanje, mL/mL 25/0
50/0
25/0
25/0
50/0
25/0
25/0
50/0
25/0
25/0
50/0
25/0
Zaštita od rđe, test A i B prolazi prolazi prolazi prolazi
Deemulzivnost do 3mL emulzije, minuti, max. 30 30 30 30
FZG, prolazi stepen 10
HIDRAULIK DHV
ISO VG 46 68 100
Viskoznost (40oC), mm2/s 46 68 100
Indeks viskoznosti 140 140 140
Stabilnost na smicanje, %, max. 10 10 10
Tačka paljenja, oC min. 210 210 220
Tačka stinjavanja, oC max. -35 -30 -27
Penušanje, mL/mL 25/0
50/0
25/0
25/0
50/0
25/0
25/0
50/0
25/0
Zaštita od rđe, test A i B prolazi prolazi prolazi
Deemulzivnost do 3mL emulzije, minuti, max. 30 60 60
FZG, prolazi stepen 10 10 10