GALAX TURBINSKA ULJA su R&O cirkulaciona ulja, proizvedena od duboko rafinisanih parafinskih baznih ulja, uz dodatak odgovarajućih funkcionalnih aditiva. Namenjena su za potrebe podmazivanja industrijskih parnih, gasnih i vodenih turbina gde se ne zahteva povećanja sposobnost podnošenja opterećenja. Koriste se i u svim drugim slučajevima gde proizvođač opreme zahteva ovakav kvalitet maziva.
Primarna namena GALAX TURBINSKIH ULJA je u turboagregatima, gde ona služe:

 • za podmazivanje ležajeva
 • za odvođenje toplote sa zagrejanih površina (ležajeva, spojnica)
 • kao hidraulični medijum u regulacionom sistemu turbine
 • kao zaptivne tečnosti koje sprečavaju prodiranje radnih fluida (gasova, pare i vode) i
 • za zaštitu od rđe i korozije u sistemu podmazivanja

Ukoliko se primenjuju i održavaju na propisan način, GALAX TURBINSKA ULJA omogućavaju dugotrajan i pouzdan rad agregata.

Prednosti

 • Visoka oksidaciona stabilnost, što garantuje dug period eksploatacije bez opasnosti od stvaranja produkata oksidacije i pojave korozionog habanja i oštećenja opreme.
 • Efikasno, brzo i potpuno izdvajanje vode (deemulzivnost). U slučaju prodora vode u sistem, voda se u rezervoarima brzo odvaja. Drenira se iz rezervoara tako da u turbinama uljni film ostaje kompaktan, ime je obezbeđeno kontinualno podmazivanje svih pokretnih metalnih delova.
 • Odsustvo penušanja
 • Efikasno i brzo izdvajanje vazduha (deaeracija) održava kompaktan uljni film. Na taj način ulje ostaje nekompresibilno i obezbeđuje kontinualan rad regulacionih uređaja.
 • Sposobnost zaštite metala od rđe i korozije
 • Visok indeks viskoznosti

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743- 5 (TGA, TSA); DIN 51515/1 L-TD; BS 489; SRPS ISO 8068

Pakovanja: 10L, 200L.

Tipične karakteristike

GALAX TURBINSKA ULJA
ISO VG 32 46 68 100
Viskoznost (40oC), mm2/s 30 44 66 98
Indeks viskoznosti 105 110 100 100
Tačka paljenja, oC 205 210 220 240
Tačka stinjavanja, oC, max. -12 -12 -12 -12
Korozija Cu, 3h, 100oC 1a 1a 1a 1a
Zaštita od rđe, test B prolazi prolazi prolazi prolazi
Deemulzivnost do 3mL emulzije, minuti 15 15 20 20
Penušanje, mL/mL 0/0
20/0
0/0
0/0
20/0
0/0
0/0
20/0
0/0
0/0
20/0
0/0
Oksidaciona stabilnost, TOST, h do Nb = 2mg KOH / g >4000 >4000 >4000 >4000