GALAX SUPER GM 40 je specijalno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje General Motors-ovih dvotaktnih dizel motora kod kojih je sadržaj sulfatnog pepela ispod 1%.

Prednosti

  • Obezbeđuje siguran rad motora u svim uslovima i režimima rada
  • Sprečava stvaranje taloga i lakova na motoru
  • Poseduje dobru oksidacionu i termičku stabilnost na visokim radnim temperaturama

Zadovoljava specifikacije: API CF-2/SF; JASO MA

Pakovanja: 200L.

Tipične karakteristike

GALAX SUPER GM 40
SAE gradacija 40
Izgled Bistra viskozna tečnost
Viskoznost (100oC), mm2/s 14.0
Indeks viskoznosti 95
Tačka paljenja, oC 220
Tačka stinjavanja, oC -25
Sulfatni pepeo, %mas. 0.8