GALAX SUPER 3 je multigradno, mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora vozila starije generacije (pre 1986. god.) koji rade u različitim uslovima eksploatacije.

Prednosti

  • Obezbeđuje siguran rad motora u svim uslovima i režimima rada
  • Sprečava stvaranje taloga i lakova na motoru
  • Poseduje dobru oksidacionu i termičku stabilnost na visokim radnim temperaturama
  • Obezbeđuje dobro zaptivanje sklopa klip-cilindar (posebno gradacija SAE 20W-50)

Zadovoljava specifikacije: API CF-4/CD/SG; ACEA E2/B2; VOLVO VDS; MB 228.0/228.1; MAN 270/271

Pakovanja: 1L, 4L, 10L, 200L.

Tipične karakteristike

GALAX SUPER 3
SAE gradacija 15W-40 20W-20 20W-50
Izgled Bistra tečnost
Viskoznost (100oC), mm2/s 14.5 8.3 19.0
Indeks viskoznosti 135 120 125
Tačka paljenja, oC 215 220 220
Tačka stinjavanja, oC -27 -25 -25
TBN, mg KOH/g 10 11 10