GALAX SUPER 3 ŽTP je monogradno, mineralno motorno ulja namenjeno za podmazivanje srednje opterećenih dizel motora starije generacije. Visok TBN im omogućava duži period zamene.

Prednosti

  • Obezbeđuje siguran rad motora u svim uslovima i režimima rada
  • Sprečava stvaranje taloga i lakova na motoru
  • Poseduje dobru oksidacionu i termičku stabilnost
  • Visok TBN za monogradno motorno ulje
  • Produžen period zamene

Zadovoljava specifikacije: API CF/CD/SF

Pakovanja: 200L.

Tipične karakteristike

GALAX SUPER 3 ŽTP
SAE gradacija 30 40
Izgled Bistra viskozna tečnost
Viskoznost (100oC), mm2/s 12.0 14.5
Indeks viskoznosti 95
Tačka paljenja, oC 220 240
Tačka stinjavanja, oC -20 -15
TBN, mg KOH/g 10.0