GALAX SEA POWER           

API CF, kao i zahteve vodećih svetskih proizvođača dizel motora


GALAX SEA POWER
je detergentno ulje specijalno formulisano za podmazivanje glavnih i pomoćnih dizel motora svih tipova i snaga srednjeg broja obrtaja, koji rade na srednja i teška goriva sa visokim sadržajem sumpora. Može da se koristi za podmazivanje ležajeva, statvenih cevi i reduktorskih zupčanika.

 

Tipične karakteristike

GALAX SEA POWER 3030 4030
SAE gradacija 30 40
Izgled

Bistra tečnost

Viskoznost (100oC), mm2/s 12.0 14.0
Tačka paljenja, oC >250 >250
Tačka stinjavanja, oC -15 -15
TBN, mg KOH/g 30 30

Pakovanje: 10L, 200L.