GALAX ROCK DRILL
SRPS ISO 6743/0 (ISO-L P)

GALAX ROCK DRILL su neemulgujuca ulja za pneumatske alate premijum kvaliteta, mineralne osnove. Sadrže efikasne inhibitore oksidacije i rđe. Proizvode se u gradacijama viskoznosti ISO VG: 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320 i 460.

GALAX ROCK DRILL se koriste kod podmazivanja različitih vrsta alata kao što su bušilice, brusilice, čekići, nabijači, alati za zabijanje zakovica itd. Poseduju odličnu otpornost na ispiranje vodom u vlažnim sredinama.

GALAX ROCK DRILL 32 i 46 se koriste za podmazivanje pneumatskih alata i motora koji rade pri niskim spoljnjim temperaturama (Ispod 5°C).

GALAX ROCK DRILL 68, 100  se koriste za podmazivanje teže opterećenih pneumatskih čekića i alata koji rade pri srednjim spoljnjim temperaturama (Između 5°C i 27°C).

GALAX ROCK DRILL 150, 220, 320 i 460  se koriste za podmazivanje teže opterećenih pneumatskih mašina i alata koji rade pri visokim temperaturama.

 

Tipične karakteristike

GALAX ROCK DRILL
ISO VG 32 46 68 100 150 220 320 460
Izgled Bistra tečnost
Viskoznost na 40oC, mm2/s 32 46 68 100 150 220 320 460
Indeks viskoznosti, min. 95 95 95 95 95 90 90 90
Tačka paljenja 180 185 196 205 210 220 230 240
Tačka stinjavanja -18 -15 -15 -12 -12 -9 -9 -9
Deemulzivnost do 40-37-3, minuti, max. 30 30 30 30 30 30 30 30

PAKOVANJA: 1L, 4L, 10L, 200L