Deterdžentna tečnost sa niskom tačkom mržnjenja, izrađena na bazi alkohola uz dodatak funkcionalnih aditiva. Koristi se u sistemima motornih vozila za pranje i čišćenje vetrobranskog stakla, farova i drugih staklenih površina. Na staklenim površinama ostavlja proziran zaštitni film koji ostaje posle nanošenja na staklo i još neko vreme ga štiti od smrzavanja i zamagljivanja.

Prednosti

  • Sprečava formiranje leda
  • Ostavlja proziran film koji kraće vreme štiti od zamrzavanja
  • Ne oštećuje brisače

Zadovoljava specifikacije: PS 8216

Pakovanja: 1L, 2L, 5L, 200L.

Tipične karakteristike

GALAX PERKO LETNJI
Gustina na 15oC, kg/m3 960
Tačka paljenja, oC 30
Temperatura mržnjenja, oC -18
pH vrednost 8.0