GALAX NAUTIK EKO je sintetsko motorno ulje namenjeno za podmazivanje vanbrodskih dvotaktnih benzinskih motora sa vodenim hlađenjem, putem mešanja ulja sa gorivom, u odnosu koji preporučuje proizvođač motora. Formulisano je od specijalno odabrane mešavine sintetskih baznih ulja i bespepelnog paketa aditiva, koje karakteriše visok stepen biodegradabilnosti.
GALAX NAUTIK EKO obezbeđuje pouzdan rad motora, održava ga čistim i štiti od rđe u toku dugih vremenskih perioda mirovanja. Mazivu je dodat rastvarač, čime je postignuta odlična mešljivost sa gorivom.

Prednosti

  • Odlična mešljivost s gorivom
  • Izvanredna zaštita izduvnog sistema od stvaranja naslaga
  • Biodegradabilno mazivo
  • Pruža efikasnu zaštitu od rđe

Zadovoljava specifikacije: NMMA TC-W3®; SAE J 1536 grupa III

Pakovanja: 0.25L, 1L, 200L.

Tipične karakteristike

GALAX NAUTIK EKO
Izgled Bistra viskozna tečnost
Viskoznost (100oC), mm2/s 7.7
Indeks viskoznosti, min. 159
Tačka paljenja, oC, min. 158
Tačka stinjavanja, oC <-40
Viskoznost po Brookfieldu, (-25oC), mPa s 3100
Sulfatni pepeo, %, max. Ne sadrži
TBN, mg KOH/g 11.9