GALAX NANO ADD je aditiv za ulja koja se koriste u teškim mašinama. Baziran je na česticama volfram-disulfida (WS2) rastvorenih u mineralnom ulju. Može se koristiti sa mineralnim, polusintetičkim ili sintetičkim uljem. U zavisnosti od radnih uslova preporučuje se primena od 5 do 16% aditiva u odnosu na količinu ulja u upotrebi.

Koristi se za automobilske i industrijske zupčanike, manuelne menjače, prednje i zadnje diferencijale, reduktorske sklopove i pogonske mehanizme.

Prednosti

  • Efikasna zaštita od habanja i trenja zupčanika mašina koje rade pri ekstremno velikim opterećenjima
  • Dobra oksidaciona i termička stabilnost
  • Produžava životni vek i izdržljivost mašina

Zadovoljava specifikacije:

Pakovanja: 1L.

Tipične karakteristike

GALAX NANO ADD
Izgled Tamno-braon smesa
Gustina, (15oC), kg/m3 1050 – 1400
Viskoznost (40oC), mm2/s 470 – 510
Tačka paljenja, oC 215