GALAX KALUPOL je specijalno ulje mineralne osnove koje je namenjeno za podmazivanje betonskih kalupa prilikom izrade betonskih blokova kao i za premazivanje drvenih oplata u građevinarstvu.

Prednosti

  • Omogućuje lako i efikasno odvajanje kalupa/oplata od betonskog proizvoda
  • Obezbeđuje jak mazivi film
  • Štiti metalne kalupe od korozije
  • Ne ometa proces očvršćavanja betona

Zadovoljava specifikacije: PS 8271

Pakovanja: 10L, 200L.

Tipične karakteristike

GALAX KALUPOL
ISO VG
30 SRR 100
Izgled Bistra tečnost Tamna tečnost Bistra tečnost
Viskoznost (40oC), mm2/s 30 – 32 55 – 65 92 – 104
Temperatura stinjavanja, oC -9 -20 -15
Temperatura paljenja, oC 215 220 230