GALAX GEO je bespepelno mineralno ulje namenjeno za podmazivanje većine dvotaktnih gasnih motora (turbošaržiranih i sa prirodnim usisavanjem), koji kao gorivo koriste prirodni gas. Preporučuje se i za neke od umereno opterećenih četvorotaktnih gasnih motora, kao što su: Cat 398TA, Cat 399TA, Cat 3412TA, Waukesha VGF i Dresser Rand 412 KVS. Pruža izvanrednu zaštitu od stvaranja naslaga, habanja, oksidacije i nitracije ulja.
Često se koristi i za podmazivanje gasnih kompresora koji transportuju prirodni gas, a koji su integrisani u sistem sa gasnim motorom, ukoliko je propisano mazivo ovde navedenog kvaliteta.

Prednosti

  • Pruža odličnu zaštitu od habanja, korozije i stvaranja naslaga
  • Niži troškovi održavanja
  • Obezbeđuje dug vek eksploatacije

Zadovoljava specifikacije:

Pakovanja: 200L.

Tipične karakteristike

GALAX GEO
ISO VG 30 40
Izgled Bistra viskozna tečnost Bistra viskozna tečnost
Viskoznost (100oC), mm2/s 10.6 13.6
Indeks viskoznosti 98 95
Tačka paljenja, oC 240 260
Tačka stinjavanja, oC, max. -23 -18
TBN, mg KOH/g 2.3 2.3
Sulfatni pepeo, % <0.01 <0.01