GALAX FLUID 125 je specijalno ulje za hidraulične spojnice, sa poboljšanim EP svojstvima i visokom zaštitom od korozije obojenih i neobojenih metala. Koristi se za hidrodinamičke sisteme prenosa, za sve hidrodinamičke prenosnike, sa ili bez
zupčanika, regulacione spojnice, reduktore sa konvertorima momenta, kao i za razne druge hidraulične uređaje i spojnice.

Prednosti

  • Efikasna zaštita od habanja
  • Podnošenje ekstremnih pritisaka i udarnih opterećenja – rad u uslovima graničnog podmazivanja
  • Efikasna zaštita od korozije obojenih i neobojenih metala
  • Brzo i potpuno odvajanje od vode u slučaju prodora vode u sistem.

Zadovoljava specifikacije: VOITH 3.625-6.052d; VOITH 3.90-8; MTU 3.3.1; TURBO SPOJNICE TIPA R, S, TP i T

Pakovanja: 200L.

Tipične karakteristike

GALAX FLUID 125
ISO VG 32
Izgled Bistro ulje
Viskoznost (40oC), mm2/s 29 – 35
Viskoznost (100oC), mm2/s 5.5
Indeks viskoznosti 90
Tačka paljenja, oC 210
Tačka stinjavanja, oC -30
Deemulzivnost, (43-37-0) na 54oC, min. 30