GALAX AUTO MAST MOS je litijumska mast, sa dodatkom molibden-disulfida i EP aditiva. Koristi se za podmazivanje kako homokinetičkih zglobova i sfernih glava, tako i kotrljajućih i kliznih ležajeva motornih vozila u oblasti radnih temperatura od –25 oC do 120 oC.

Prednosti

  • Dobre visokotemperaturne karakteristike
  • Visoke performanse u uslovima visokih pritisaka, udarnih opterećenja i malih brzina
  • Dobra otpornost na dejstvo vode
  • Odlična mehanička stabilnost
  • Veoma je pogodna za upotrebu na niskim temperaturama
  • Može se koristiti u prisustvu vode ili vodene pare

Zadovoljava specifikacije: SRPS/ISO 6743/9; ISO L-XCCDB; SRPS B.H3.666

Pakovanja: 15kg, 170kg.

Tipične karakteristike

GALAX AUTO MAST MOS
NLGI gradacija 2 3
Izgled Mrka Mast
Sadržaj MoS, % 3
Tačka kapljanja,oC 180 190
Oksidaciona stabilnost, kPa 32
Sila svarivanja, N 2500