BIOCID RNB je baktericid i fungicid širokog spektra dejstva. U koncentracijama od 0.5-1.0% se koristi za dezinfekciju mašina, rezervoara i centralnih sistema, posle čega ih je potrebno isprati vodom. U koncentracijama od 0.2-0.5% se koristi kao
baktericid. Direktno se dodaje u radne emulzije.

Prednosti

  • Potpuno je neškodljiv
  • Praktično netoksičan
  • Biorazgradiv

Zadovoljava specifikacije:

Pakovanja: 10L, 200L.

Tipične karakteristike

BIOCID RNB
Izgled Bistra tečnost
Gustina (20oC), g/cm3 1.10
pH (1% rastvor) 10