GALAX ATF VI je potpuno sintetsko ulje, niske viskoznosti, namenjeno za podmazivanje automatskih transmisionih sistema tipa General Motors. Koristi se i kod upravljačkih sistema servo uređaja putničkih i komercijalnih vozila, konvertora momenta, hidrauličnih spojki i ostalih hidrauličnih sistema kod kojih proizvođač zahteva upotrebu fluida tipa DEXRON VI.

GALAX ATF VI obezbeđuje produženi period izmene prema preporukama proizvođača transmisije.

Prednosti

  • Visoka termička i oksidaciona stabilnost
  • Vrhunska zaštita od korozije i habanja
  • Odlična stabilnost na smicanje
  • Izuzetne niskotemperaturne karakteristike
  • Stabilna viskoznost u širokom opsegu temperatura

Zadovoljava specifikacije: General Motors,Ford Mercon,JASO

Pakovanja: 1L ,20L, 200L,1000L

Tipične karakteristike

AT – 6
Izgled Bistra, crvena viskozna tečnost
Viskoznost, (100oC), mm2/s 5.8– 6.4
Indeks viskoznosti, min 150
Viskoznost, mPas, max
na -20oC 1500
na -40oC 15000
Tačka paljenja, oC, min. 190
Tačka stinjavanja, oC -42