AT – 5.1 je sintetska (nenaftna i nesilikonska) kočna tečnost. Upotrebljava se u hidrauličnim prenosnim mehanizmima za kočenje i hidrauličnim komandama spojnica motornih vozila u skladu sa preporukama njihovih proizvođača i navedenim specifikacijama kvaliteta.

Prednosti

  • Maksimalno povećana pouzdanost kočenja u svim uslovima
  • Odlična zaštita kočnog sistema
  • Strogo kontrolisan kvalitet
  • Posebno pogodna za vozila sa ASC i ABS sistemima

Zadovoljava specifikacije: FMVSS 116 (DOT 5.1); SAE J 1703; ISO 4925 Class 5.1

Pakovanja: 0.25L, 0.5L, 210kg.

Tipične karakteristike

AT – 5.1
Viskoznost (100oC), mm2/s 1.5
Viskoznost (-40oC), mm2/s 900
Tačka ključanja, oC 260
Vlažna tačka ključanja, oC 180
pH vrednost 7 – 11.5