ALKOMA EP je aluminijumska kompleksna mast sa dodatkom antioksidacionih i antikorozionih aditiva koji joj produžavaju vek trajanja. Posebno je pogodna za upotrebu na visokim temperaturama i izuzetno je trajna. Koristi se za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva kao i drugih pokretnih mašinskih sklopova i delova koji rade u uslovima ekstremno visokih pritisaka i udarnih opterećenja. Posebno je pogodna za korišćenje u prisustvu vode ili vodene pare. Zbog izuzetne trajnosti koristi se i za trajno podmazivanje ležajeva, tj. jedno punjenje podmazuje ležaj dok isti traje.

Prednosti

  • Dodatak EP aditiva obezbeđuje podmazivanje i rad pod izuzetno visokim pritiscima i udarnim opterećenjima
  • Dobre reološke osobine
  • Dug vek eksploatacije
  • Dobre visokotemperaturne karakteristike
  • Može se koristiti u prisustvu vode ili vodene pare

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743/9; ISO L-XCFHB; ZASTAVA 9.55580 klasa I mast I

Pakovanja: 0.6kg, 4kg, 15kg, 170kg.

Tipične karakteristike

ALKOMA EP
NGLI gradacija 0 1 2 3
Izgled Tamno žuta mast
Sadržaj grafita, % 29
Tačka kapljanja,oC 120 130 140 150
Promena pen., nakon valjanja, % 7 8 10 12
Sila svarivanja, N 2900
Habanje, mm 0.80