Rafinerija nafte Beograd

Rafinerija nafte Beograd – Upravna zgrada