UTO EXTRA su visokokvalitetna ulja za kaljenje. Koriste se u otvorenim i zatvorenim
sistemima. Proizvode se u sledećim gradacijama ISO VG: 22, 32, 46, 55.

Prednosti

  • Visoka tačka paljenja
  • Odlične antihabajuće osobine
  • Niska tendencija ka obrazovanju koksnih naslaga
  • Odlična termo-oksidaciona svojstva

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-14; ISO L-U; FIAT St. 56574

Pakovanja: 10L, 200L.

Tipične karakteristike

UTO EXTRA
ISO VG 22 32 46 55
Izgled Bistro ulje Bistro ulje Bistro ulje Bistro ulje
Viskoznost (20oC), mm2/s 22 32 46 55
Tačka paljenja, oC 190 200
Sadržaj koksa, % 0.5
Kiselinski broj, mg KOH/g 0.15