GALAX WEB SHOP
USLUGE
LABORATORIJA

Rafinerija nafte a.d. Beograd – je najstarije i najveće preduzeće u Srbiji za proizvodnju maziva. Kao renomirani domaći proizvodjač maziva, RNB je lider u proizvodnji motornih i industrijskih ulja, mazivih masti i specijalnih maziva, ulja za obradu metala, sredstava za antikorozionu zaštitu, rashladnih fluida, kao i sredstava za odmašćivanje i čišćenje.

U svom sastavu  Rafinerija nafte a.d. Beograd  poseduje savremenu  akreditovanu laboratoriju za ispitivanje ulja, maziva, rashladnih fluida i drugih proizvoda, koja,osim za sopstvene potrebe, pruža uslužno laboratorijsko ispitivanje  za svoje klijente.

Rafinerija nafte a.d. Beograd takođe poseduje  pogon za proizvodnju duvane plastične ambalaže koji pruža mogućnost  i uslužne proizvodnje plastične ambalaže za treća lica.

Takođe, Rafinerija nafte ad Beograd raspolaže velikim skladišnim  kapacitetima za rinfuzno iskladištenje baznih ulja i sličnih naftnih derivata,kao  i paletno skladištenje različitih vrsta robe.

Rafinerija nafte a.d. Beograd svoje aktivnosti obavlja u okviru unutrašnje organizacije obrazovane prema sledećoj shemi:

Poslovne organizacije:
1. MAZIVA

Sektori:
1. SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE I ADMINISTRACIJU
2. FINANSIJSKI SEKTOR
3. SEKTOR PRODAJE
4. SEKTOR LOGISTIKE
5. PROIZVODNO TEHNIČKI SEKTOR
5. LABORATORIJA

Delatnosti:

  • PROIZVODNJA
  • LABORATORIJA
  • PRODAJA

Kapacitet proizvodnje u jednoj smeni je oko 30 000 tona godišnje, a Rafinerija punim kapacitetom može proizvodnju organizovati u tri smene.

Proizvodne aktivnosti Rafinerije mogu se pratiti kroz više različitih segmenata: Poslovanje mazivima (proizvodnja ulja i maziva, rashladnih fluida i drugih hemijskih proizvoda). Pomoćne delatnosti (pogon za proizvodnju sopstvene energije, pogon za preradu otpadnih voda), Sporedne delatnosti (pogon za proizvodnju duvane plastične ambalaže, uslužno skladištenje pakovane i rinfuzne robe).

Kvalitet proizvoda obezbeđuju i vrhunske sirovine od renomiranih svetskih dobavljača, stručni kadar koji prati najnovija dostignuća na polju maziva, moderno opremljeni pogoni za proizvodnju i kontrolu kvaliteta i način poslovanja zasnovan na posedovanju Sertifikata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 za zaštitu životne sredine. Celokupan sistem od ulaznih sirovina do gotovih proizvoda kontroliše se u akreditovanoj vrhunski opremljenoj laboratoriji koja poseduje sistem kvaliteta SRPS ISO 17025:2017.

Usluge analiza pružaju se i trećim licima.

Preduzeće je osnovano daleke 1934. godine i tokom skoro osamdeset godina rada i razvoja čitava poslovna strategija Rafinerije nafte a.d. Beograd je usmerena ka stalnim tehnološkim unapređenjima proizvodnog programa i usluga.

Prvobitno preduzeće BISTRANA, osnovano 1934. godine, spaja se sa preduzećem ANTIKOR 1961. godine u jedinstveno preduzeće za proizvodnju maziva, antikorozionih sredstava i hemijskih proizvoda. Nakon integracije sa NAFTAGAS-om 1970. godine, formira se preduzeće Rafinerija nafte Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Pančevački put 83.

Rafinerija nafte Beograd 1981. godine ulazi u sastav energetsko-naftno-hemijskog SOUR-a JUGOPETROL u kojoj je nosilac proizvodnje, da bi Zakonom o osnivanju javnog preduzeća NIS, 1992. godine, postala deo Naftne industrije Srbije pod današnjim nazivom.

2005. godine izdvaja se iz NIS-a i samostalno posluje do 2006.godine.

2007. godine Rafinerija nafte a.d. Beograd je tenderskim putem prodata i nastavila poslovanje u sastavu Neochimiki grupe kompanija.
Početkom 2012. godine raskinut je ugovor o privatizaciji i Rafinerija nafte a.d. Beograd nastavlja da radi kao državno preduzeće.

Tokom godina Rafinerija nafte a.d. Beograd se transformisala od hemijske industrije u savremenu rafineriju sa značajnim tehnološkim i kadrovskim potencijalom. Rafinerija nafte a.d. Beograd svakodnevno prati potrebe i zahteve svojih korisnika i istovremeno modifikuje i unapređuje postojeće proizvode i formuliše nove. Rafinerija nafte a.d. Beograd ima u ponudi veoma bogat proizvodni program od preko 200 različitih proizvoda i preko 450 različitih pakovanja. Kvalitet prozvoda potvrđuju i brojne nagrade i priznanja koje je Rafinerija nafte a.d. Beograd dobila u poslednjih par godina u zemlji i svetu.

Sve ovo potvrđuje činjenicu da je organizacijom i načinom poslovanja RNB već dostigla propisane evropske standarde.

Rafinerija nafte a.d. Beograd je uvek posvećivala posebnu pažnju kvalitetu proizvoda, što potvrđuje činjenica da naši proizvodi poseduju specifikacije međunarodnih udruženja i institucija i odobrenja za korišćenje svetskih proizvođača motora i motornih vozila. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu gotovih proizvoda, koje se dobija na osnovu detaljnog ispitivanja i analize u sopstvenoj akreditovanoj laboratoriji.

Prateći takav pristup, Rafinerija nafte a.d. Beograd je usvojila i uvela standard kvaliteta ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 za zaštitu životne sredine. Implementacijom i stalnim unapređenjem, sistem kvaliteta se bazira na sledećim principima:

Kvalitet usmeren ka tržištu:
Kvalitet naših proizvoda treba da bude u potpunosti u skladu sa zahtevima potrošača.

Odgovornost za obezbeđenje kvaliteta:
Obezbeđenje kvaliteta je u odgovornosti rukovodstva, podržanog od svih zaposlenih. Svaki zaposleni je odgovoran za kvalitet sopstvenog rada.

Svest o kvalitetu:
Svest o kvalitetu svih zaposlenih treba stalno da se podstiče. Naš cilj je da sprečimo, a ne da ispravljamo greške.

Kvalitet uz manje troškove:
Kvalitet treba da se postigne i obezbedi na osnovu ekonomskih principa.

Integralno obezbeđenje kvaliteta:
Obezbeđenje kvaliteta je integralni deo svih aktivnosti preduzeća, od marketinga preko nabavke do servisiranja gotovih proizvoda.

Visok nivo kvaliteta proizvoda i stečeni nivo reputacije Rafinerije nafte a.d. Beograd obezbeđeni su studioznim radom ekipa naših stručnjaka, partnera iz inostranih kompanija, korišćenjem sirovina od renomiranih svetskih dobavljača, korišćenjem savremene tehnologije i vrhunski opremljene akreditovane laboratorije za kontrolu proizvoda.

RNB se obavezuje na odgovarajuće, kontinualno poboljšanje zaštite životne sredine. Politika zaštite životne sredine ima za cilj da unapredi zaštitu čovekove okoline. Zainteresovanoj javnosti politika zaštite životne sredine Rafinerije nafte a.d. Beograd dostupna je po želji.

U prethodnom periodu za kvalitet smo dobili značajna priznanja i nagrade za robnu marku GALAX, nagradu za kvalitet, Nagradu za doprinos u zaštiti životne sredine itd.