UBA 5 je emulziono ulje visokog kvaliteta koje sa vodom gradi mlečne emulzije.
Koristi se u operacijama obrade čelika, sivog liva i lakih i obojenih metala. Primenjuje se u koncentracijama od 3-6% u zavisnosti od vrste obrade i materijala.

Prednosti

  • Odlična podmazujuća svojstva
  • Dobra antihabajuće osobine i dobro podnošenje visokih opterećenja
  • Dobra svojstva zaštite alata i predmeta obrade od korozije
  • Brzo odvođenje toplote iz zone rezanja
  • Efikasno uklanjanje strugotine

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-7; ISO L-MAD; DB 6767; FIAT St. 56380

Pakovanja: 10L, 200L.

Tipične karakteristike

UBA 5
Izgled Bistro ulje
Sadržaj ulja > 60%
pH vrednost (2% emulzije) 9
Stabilnost, 24h (2% emulzije) Stabilna, mlečno bela
Herber test (2% emulzije) 0/0-0
Cu traka, 3h, 50oC (2% emulzije) 1a