TALUSIA XR je brodsko ulje specijalno formulisano za podmazivanje cilindara sporohodnih dvotaktnih brodskih dizel motora. TALUSIA XR 40 upotrebljava se za podmazivanje brodskih motora koji koriste teško gorivo sa niskim sadržajem sumpora. TALUSIA XR 70 primenjuje se za podmazivanje brodskih motora koji koriste teško gorivo sa visokim sadržajem sumpora. TALUSIA XR 80 koristi se za podmazivanje brodskih motora gde se zahteva izuzetna pouzdanost.

Prednosti

  • Minimalno habanje klipnog prstena
  • Maksimalna čistoća cilindra
  • Smanjenje troškova održavanja opreme
  • Produžen period zamene ulja

Zadovoljava specifikacije: Maziva vrste TALUSIA XR, zadovoljavaju zahteve i preporuke različitih proizvođača motora. Njihova vrednost je dokazana na mnoštvu motora različitog tipa, u različitim operativnim uslovima.

Pakovanja: 10L, 200L.

Tipične karakteristike

TALUSIA XR 40 70 80
SAE gradacija 50 50 50
Viskoznost (100oC), mm2/s 20 20 20
Tačka paljenja, oC >220 >220 >220
Tačka stinjavanja, oC -9 -9 -9
TBN, mg KOH/g 40 70 80