REZOL EN spada u grupu neaktivnih ulja za rezanje. To je nova generacija ekološki prihvatljivih ulja za rezanje koja ne sadrže hlorovane parafine. U odnosu na konvencionalna, rezna ulja pokazuju veću efikasnost pri obradi. Proizvode se u sledećim viskoznim gradacijama: ISO VG: 10; 15; 22; 32; 46.

Prednosti

  • Odlična antihabajuća i EP svojstva
  • Odlična antikoroziona zaštita pri radu sa obojenim i neobojenim metalima
  • Visok kvalitet obrađene površine

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-7; ISO L-MHE

Pakovanja: 10L, 200L.

Tipične karakteristike

REZOL EN
ISO VG 10 15 22 32 46
Izgled Bistro ulje Bistro ulje Bistro ulje Bistro ulje Bistro ulje
Viskoznost (20oC), mm2/s 10 15 22 32 46
Tačka paljenja, oC 110 130 160 180 200
Opterećenje svarivanja, kg 200 200 200 200 200
Cu traka, 3h, 100oC 1a 1a 1a 1a 1a