OPERATOL DW je lako antikoroziono ulje posebno pogodno za međuoperacijsku zaštitu metalnih delova i sklopova u industriji. Pored specifičnih antikorozionih dodataka pogodnih za međuoperacijsku zaštitu sadrži i supstance za potiskivanje vode sa površine metala.

Prednosti

  • Dobra zaštita
  • Potiskivanje vode
  • Veoma tanak uljni film
  • Ne fleka, odličan za zaštitu limova

Zadovoljava specifikacije: Interne

Pakovanja: 200L.

Tipične karakteristike

OPERATOL DW
Izgled Bistro ulje
Gustina (20oC), kg/m3 Navodi se
Tačka paljenja oC, min. 90