KORSANTIN LD 100 G13

Porsche/VW/Audi TL 774J (G13)
Seat/Skoda TL 774G (G12++)
SRPS H.Z2.010 Tip 3
ASTM D1384
STN  66 8910

 

KORSANTIN LD 100 G13 je sredstvo za hlađenje na bazi monoetilenglikola, glicerina i paketa korozionog inhibitora (na bazi organskih kiselina (OAT) bez silikata), patentiranog po Lobrid tehnologiji aditiva. Paket korozionog inhibitora obezbeđuje sigurnu zaštitu od mržnjenja, pregrevanja, korozije i stvaranja kamenca, svih metalnih delova hladnjaka motora napravljenih od aluminijuma, mesinga, gvožđa, čelika i lema.

Ne sadrži potencijalno štetne aditive, kao što su: nitriti, amini i fosfati, što doprinosi bezbednijoj životnoj sredini.

 

Tipične karakteristike

KORSANTIN LD 100 G13
Izgled Bistra roze fluorescentna tečnost
Gustina (20oC) 1100 – 1170
Tačka ključanja, oC, min. 175 – 190
Tačka mržnjenja, oC, max. (smeša 1:1 sa vodom) -35 do -39
Sardžaj silikata, % Ne sadrži
NaNO2, % Ne sadrži
pH vrednost 7,5 – 9,0
Indeks refrakcije 1,439

PAKOVANJA: 1L, 4L, 200L, 1000L