KORSANTIN EURO 100 je koncentrat rashladnog sredstva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Izrađen je na bazi monoetilenglikola i hibridnog paketa inhibitora korozije. Ne sadrži amine, fosfate i nitrite. Pre upotrebe se treba razblažiti vodom. Preporučuje se korišćenje u koncentraciji od 30-50% vol. koncentrata u destilovanoj vodi, čime se obezbeđuje sigurna zaštita savremenog rashladnog sistema od mržnjenja, pregrevanja i korozije svih metala i legura koji se nalaze u njegovom sastavu.

Prednosti

  • Efikasnost i dugotrajnost – 3 godine
  • Sigurna zaštita od mržnjenja i pregrevanja
  • Pouzdana zaštita od korozije svih delova rashladnog sistema izrađenih od različitih legura
  • Kompatibilnost sa elastomernim materijalima
  • Odlična kompatibilnost sa tvrdom vodom

Zadovoljava specifikacije: SRPS H.Z2.010 Tip 1; BS 6580; ASTM D 3306/4985; AFNOR R 15-601; SAE J1034; BMW N 600 69.0; MAN 324-NF; MTU MTL 5048; VW/Seat/Audi/Škoda TL 774-C (G11); MB 325.0/ 325.2; Saab 6901599; Deutz H-LV 0161 0188; Opel/GM B 040 0240; Porsche for 924, 928, 944, 968

Pakovanja: 1kg, 1L, 4L, 220kg.

Tipične karakteristike

KORSANTIN EURO 100
Izgled Zeleno-plava tečnost
Gustina, (20oC), g/cm3 1.12
Tačka mržnjenja (za smešu K Long Life 100: voda = 1:1), oC -38
Tačka ključanja, oC 163
Rezervna alkalnost, mL HGI/10mL 15
pH vrednost 8
Korozija metala u staklu Zadovoljava