HIPOL LD je vrhunsko multigradno, višenamensko ulje nove generacije za manuelne menjače i diferencijale savremenih vozila sa produženim periodom izmene. Preporučuje se za podmazivanje menjača i diferencijala motornih vozila, koji rade u uslovima velikih brzina i udarnih opterećenja, velikih brzina i malih obrtnih momenata, kao i malih brzina i velikih obrtnih momenata. Koristi se za podmazivanje hipoidnih i pužnih prenosnika sa velikim obrtnim momentom i malim ugaonim brzinama. Velike brzine i promene u broju obrtaja i obrtnog momenta, velike razlike u temperaturama, kao i dugi intervali rada transmisije, samo su neki od zahteva koje HIPOL LD lako zadovoljava. Ispitan je u najsavremenijim automobilima Galax Racing Team-a na trkama YU šampionata.

Prednosti

  • Izuzetne performanse u svim uslovima eksploatacije
  • Visoka stabilnost na smicanje
  • Visoka termička i oksidaciona stabilnost
  • Visok indeks viskoznosti
  • Odlične niskotemperaturne karakteristike
  • Maksimalna trajnost transmisije
  • Efikasno podmazivanje i podnošenje pritisaka
  • Odlična zaštita od korozije

Zadovoljava specifikacije: API GL -5; MIL-L-2105D; ZF TE – ML 01/05/07/08; MB 235.0; MAN 342

Pakovanja:
SAE 90:
1L, 4L, 200L;
SAE 80W-90:
1L, 4L, 200L;
SAE 85W-90:
1L, 4L, 200L.

Tipične karakteristike

HIPOL LD
SAE gradacija 90 80W-90 85W-90
Viskoznost (100oC), mm2/s 118 14.5 17
Temperatura na kojoj je viskoznost ulja 150000 mPa*s, oC -26 -12
Index viskoznosti 90 100 100
Tačka paljenja, oC 200 200 200
Tačka stinjavanja, oC -19 -27 -19
FZG, prolazi stepen 12 12 12